OnaKhabar

ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହୋଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

51

କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଉ ବା ଦେହରେ ଜଳିୟଅଂଶ କମିଯିବାର କାରଣ ହେଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବିବା ଠିକ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲକ୍ଷଣମାନ କଣ?

୧ . ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ । ପରେ ବାନ୍ତି ହେବା, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର କୌଣସି ଅଂଶରୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

୨ .  ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା ଏବଂ ବିନା ଔଷଧରେ ଭଲ ନହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମାଇଗ୍ରେନର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡର ଏକ ଭାଗରେ ଜୋରରେ କମ୍ପନ ହେଉଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।

୩ .  ଜଳୀୟଅଂଶ କମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ଖରାଦିନେ ନୁହେଁ । ବରଂ ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତି ଋତୁରେ ଅତି କମରେ ୮-୧୦ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।