OnaKhabar

ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ

44

ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ । ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ କେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବଢାଇବା ତଥା କେଶକୁ କୋମଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଣମାନେ ତ୍ୱଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ…
୧.ଯଦି ଅପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳର ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଷାଇ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କମ ହେବା ସହ ତ୍ୱଚା ଦାଗହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।
୨. ଅଣ୍ଡାଖୋଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଉଡରକୁ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ ସହ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାର ଶୁଷ୍କତା ଦୂର ହେବା ସହ ତ୍ୱଚା ନରମ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।