OnaKhabar

ଆପଣ ଚିଜ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ତେବେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ,ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ୩ଟି ଚିଜ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ

81

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଏନଏ) : ଅଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ସମୟ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏଥିଯୋଗୁ ଆମେନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ । ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଉ । ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କୁହାଯାଏ ଜଙ୍କ ଫୁଡରେ ଥିବା ଚିଜ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚିଜ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ତାହା ନୁହେଁ । ଏପରିକି କିଛି ଚିଜ ରହିଛି ଯାହା ଶରୀରକୁ ପ୍ରେଟିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଓଜନ କମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତିନି ପ୍ରକାରର ଚିଜ ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ସେଗୁଡିକ ହେଲା..
କଟେଜ ଚିଜ: ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲିମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟେଜ ଚିଜ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଥାଏ । ଏକ କପ କଟେଜ ଚିଜ ରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୩ କ୍ୟାଲୋରୀ ରହିଥାଏ ।
ପାରମୋସାନ ଚିଜ: ସ୍ୱାସ୍ଥକର ସହ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇବାକେୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପାରମେସାନ ଚିଜ ବାଛି ପାରନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହ ଓଜନ କମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିଜ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏକ ଚାମଚ ପାରମେସାନ ଚିଜ ରେ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାଲୋରୀ ରହିଥାଏ । ଆପଣ ନିଜ ଇଛା ମୁତାବକ ସାଲାଡ ବା ସୁପରେ ଏହି ଚିଜ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ ।
ଫେଟା ଚିଜ: ଫେଟା ଚିଜ ଛେଳି ମେଣ୍ଡା କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁୂତ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୋଡିୟମ ରହିଥାଏ । ଯଦି ଏହାକୁ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ । କାରଣ ଫେଟା ଚିଜ ବା ପନୀରରେ ବହୁତ କମ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରୀ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଓଜନ କମ କରିବାରେ ଏହି ଚିଜ ବହୁତ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ୨୮ ଗ୍ରାମ ଫେଟା ଚିଜରେ ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାଲୋରୀ ରହିଥାଏ ।

https://www.onakhabar.com/dont-eat-food-on-newspaper-its-very-harmful/