You are here
Home > Uncategorized > ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଶଙ୍କରା ଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଶଙ୍କରା ଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଶଙ୍କରା ଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ONA

Leave a Reply

Top