You are here
Home > ଲାଟେଷ୍ଟ > ବସ ସିଟର ଘନ ସେମି ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀ ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦାବି

ବସ ସିଟର ଘନ ସେମି ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀ ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦାବି

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଓଡିଶା ମଟର ଯାନ ନିୟମ ୧୯୯୩ ଅଧ୍ୟାୟ-୫ ନିୟମ-୧୦୮ ଅନୁଯାୟୀ ବସ ସିଟ୍ ଗୁଡିକର ଚଉଡା ଲମ୍ବା ୩୮୍‌ ୩୮ସେ.ମି. ଓ ସିଟ୍ର ପଛ ପାଖରୁ ଆଗ ସିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁରତା ପାଖାପାଖି ୧୨୫ସେ.ମି. ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେଗୁଡିଏ ଯାତ୍ରିବାହୀ ବସ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବସରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମାପ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମଥିବାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣାଯାଏ  । ଯାତ୍ରୀ ବସରେ ଗତାଗତ  କରିିବା ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ବସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ର ଅଧା ବାହାରେ ଓ ଆଗ ସିଟ୍ର ପଛପାଖରେ ଗୋଡ ବାଜୁଥିବାରୁ ଗୋଡ ଟେକି ବସୁଛନ୍ତି ଓ ଡେଙ୍ଗା, ମୋଟା ଲୋକ ଆଦୌ ବସି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି  । ମଟର ଯାନ ନିୟମ ଠାରୁ ମାପ କମ ଥାଇ ବସ ଗୁଡିକ •ଲିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବାର ଦର୍ଶାଇ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି । ତଦନ୍ତ କରି ବସ ଗୁଡିକର ସିଟ ମାପ ଉପଯୁକ୍ତ କରାଇ ସାଧାରଣରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବସ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରଛୁନ୍ତି । ଯଦି ମଟର ଯାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ ଗୁଡିକର ମାପ ବଢା ନଯାଏ । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରହିଲେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ ଘନ ସେମି ରହୁଛି  । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବସରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଥିବା ସିଟ ର ଘନ ସେମି ଅନୁଯାୟୀ  ବସ ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ  ଦାବି ହେଉଛି ।

ONA

Leave a Reply

Top